hỗ trợ khách hàng

Chính sách bảo mật

Bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng và gây dựng được niềm tin cho bạn là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến bạn tuân thủ theo nội dung của chính sách này


 


 

CHÚNG TÔI CHỈ THU THẬP NHỮNG THÔNG TIN CẦN THIẾT LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH MUA BÁN

◊ Khách hàng hoặc Khách hàng sẽ được yêu cầu điền đầy đủ các thông tin theo các trườngthông tin theo mẫu có sẵn trên Website hoặc Giấy Đảm Bảo như: Họ và Tên, địa chỉ (nhàriêng hoặc văn phòng), địa chỉ email (công ty hoặc cá nhân), số điện thoại (di động, nhà riêng hoặc văn phòng), các chi tiết thẻ tín dụng (là loại và số thẻ tín dụng, mã CVC, ngày tháng hết hạn, tên chủ thẻ) và bản sao giấy CMND/Hội chiếu trong tùy trường hợp cần thiết ... Thông tin này được yêu cầu để hoàn tất việc đặt hàng cũng như ghi nhận trên Giấy Đảm Bảo, phục vụ cho việc tra cứu đơn hàng, thu đổi, bảo hành về sau.

◊ Về cookie và đèn báo hiệu web: Cookie là những thư mục dữ liệu được lưu trữ tạm thờihoặc lâu dài trong ổ cứng máy tính của Khách hàng. Các cookie được sử dụng để xácminh, truy tìm lượt (bảo vệ trạng thái) và duy trì thông tin cụ thể về việc sử dụng vàngười sử dụng Website, như các tuỳ chọn cho trang web hoặc thông tin về giỏ hàng điệntử của họ. Những thư mục cookie cũng có thể được các công ty cung cấp dịch vụ quảng cáo đã ký kết Hợp đồng với Leman đặt trong máy tính của Khách hàng với mục đích nêutrên và dữ liệu được thu thập bởi những cookie này là hoàn toàn vô danh. Nếu không đồng ý, Khách hàng có thể xoá tất cả các cookie đã nằm trong ổ cứng máy tính của mình bằng cách tìm kiếm các thư mục với “cookie” trong tên của nó và xoá đi. Trong tương lai, Khách hàng có thể chỉnh sửa các lựa chọn trong trình duyệt của mình để các cookie(tương lai) bị chặn; Xin được lưu ý rằng: Nếu làm vậy, Khách hàng có thể không sử dụng được đầy đủ các tính năng của website leman.jewelry. Để biết thêm thông tin về (cách sửdụng và không nhận) cookie, Khách hàng vui lòng truy cập vào website www.allaboutcookies.org.

◊ Đèn báo hiệu web: Là các sợi mã phần mềm nhỏ tượng trưng cho yêu cầu về hình ảnh đồ thị trên 1 trang web hay email. Nó có thể có hoặc không có hình ảnh đồ thị nhìn thấy được liên quan đến đèn báo hiệu web, và thông thường hình ảnh được thiết kế để trộn lẫn vào nền của trang web hoặc email. Đèn báo hiệu web có thể được sử dụng vào các mục đích như: báo cáo lưu lượng truy cập trang web, số khách truy cập, kiểm tra và báo cáo quảng cáo, và tính cá nhân hoá. Đèn báo hiệu web mà Leman Jewelry sử dụng chỉ để thu thập dữ liệu vô danh.

 

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Khách hàng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

 

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Website Leman & Leman Jewelry sử dụng thông tin của Khách hàng cung cấp để:

◊ Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng
◊ Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Leman
◊ Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàn
◊ Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Khách hàng
◊ Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Khách hàng tại Leman
◊ Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền

 

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Khách hàng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị
hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

 

4. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ TIẾP CẬN THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI DÙNG

Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:
◊ Ban quản trị
◊ Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website leman.jewelry
◊ Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ
◊ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động
◊ Công ty nghiên cứu thị trường
◊ Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán
◊ Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Khách hàng
◊ Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 

5. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

◊ Thông tin cá nhân của Khách hàng tại Leman Jewelry được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên website leman.jewelry. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

◊ Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự đồng ý của Khách hàng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

◊ Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Khách hàng, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Khách hàng được biết về vụ việc.

◊ Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Leman Jewelry.

 

6. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ YÊU CẦU KHIẾU NẠI SAI PHẠM VỀ BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Khách hàng gửi email khiếu nại đến info@leman.jewelry để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.


 

page